ژئود آرت چيست؟

ژئود آرت چيست؟

ژئود یا پوک سنگ ساختارهای رسوبی هستند

ژئود یا پوک سنگ ساختارهای رسوبی هستند که در سنگ های آتش فشانی ایجاد میشوند و معمولا به صورت لایه هایی کریستالی با رنگ های رنگین کمانی اند. ساخت تابلوهایی که شکل درونی این سنگ ها و جلوه های زیبای طبیعت رو یادآور میشوند هنری است که در سراسر دنیا بسیار گسترده و پرطرفدار است. این اشکال با ریختن لایه های مختلف رزين از بافت و رنگ های متنوع و خیره کننده در کنار هم ایجاد میشوند و آثار فوق العاده زیبایی رو خلق میکنند

مطالب
ژئود آرت چيست؟
ژئود یا پوک سنگ ساختارهای رسوبی هستند